Belgijsko-Polskie Tow. Handlowo-Przemysłowe BELPOL, Em.1, 10x500 marek 1921

Belgijsko-Polskie Tow. Handlowo-Przemysłowe BELPOL, Em.1, 10x500 marek 1921
Belgijsko-Polskie Tow. Handlowo-Przemysłowe BELPOL, Em.1, 10x500 marek 1921
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~16 EUR
Literatura
Koziorowski 1 – 158 – 3

Akcje różnych emisji spółki „Belpol” trafiają się corocznie w obrocie, co sprawia wrażenie istotnej podaży. W rzeczywistości są to akcje różnych emisji i w konsekwencji dostępne nakłady poszczególnych rodzajów akcji są bardzo małe.
twoje notatki

brak