537
St. +3
538
St. +2

Asygnacja Skarbowa na 500 złotych 1831

cena końcowa
1 200 PLN