778
St. -1
779
PMG 35

1.000 złotych 1945 -A- PMG 35

cena końcowa
800 PLN
780
St. +4/4