63
NGC MS61
64
St. 3
65
St. +3

Zygmunt III Waza, Ort Bydgoszcz 1624

cena końcowa
~28 EUR