913
St. 1/-1

10.000 złotych 1987 -A-

cena końcowa
~20 EUR