917
St. PCG 66 EPQ

50.000 złotych 1989 -A- PCG 66 EPQ

cena końcowa
~45 EUR
918
PMG 66 EPQ

50.000 złotych 1989 -W- PMG 66 EPQ

cena końcowa
~48 EUR