919
St. -1/1

100.000 złotych 1990 -A-

cena końcowa
~36 EUR
920
PMG 64

100.000 złotych 1990 -C- PMG 64

cena końcowa
~36 EUR
921
PMG 67 EPQ

100.000 złotych 1990 -H- PMG 67 EPQ

cena końcowa
~50 EUR
922
PMG 68 EPQ MAX
923
PMG 67 EPQ 2-ga nota
924
PMG 66 EPQ
925
PMG 68 EPQ

100.000 złotych 1993 -R- PMG 68 EPQ

cena końcowa
~73 EUR