852
St. 4

200.000 1989 -G- FAŁSZERSTWO

cena końcowa
~22 EUR