375
St. +3
376
St. 3/+3
379
NGC MS64 MAX
380
St. -2
381
St. +2/2
383
St. +3
384
St. -2
385
St. -2