Stefan Batory, Szeląg Gdańsk 1578 - PIĘKNY

Stefan Batory, Szeląg Gdańsk 1578 - PIĘKNY
Stefan Batory, Szeląg Gdańsk 1578 - PIĘKNY
stan zachowania
-1
cena wywoławcza
~117 EUR
cena końcowa
~422 EUR
Literatura
Parchimowicz (Batory) 168, Kopicki 7425 (R1)

Wariant z gwiazdkami na rewersie.

Pierwszy rocznik szelągów gdańskich wybitych po zakończeniu oblężenia miasta.

Piękny egzemplarz z wyraźnym połyskiem w naturalnej, starej patynie. 

Rzadki w tym stanie zachowania.
Stan zachowania
-1

twoje notatki

brak