166
St. -2
167
NGC MS61 2-ga nota
168
St. 2
169
St. +2

Zygmunt III Waza, Ort Gdańsk 1615

cena końcowa
~269 EUR
170
NGC MS62
171
NGC MS62
174
NGC MS64 2-ga nota
175
NGC MS63
176
St. 2
177
St. -2

Zygmunt III Waza, Ort Gdańsk 1625

cena końcowa
~61 EUR