August III Sas, Ort Gdańsk 1760 REOE - NGC MS62 - nienotowany i bardzo rzadki

August III Sas, Ort Gdańsk 1760 REOE - NGC MS62 - nienotowany i bardzo rzadki
August III Sas, Ort Gdańsk 1760 REOE - NGC MS62 - nienotowany i bardzo rzadki
stan zachowania
NGC MS62
cena wywoławcza
~234 EUR
cena końcowa
~1 173 EUR
Literatura
Kahnt nie notuje, Kopicki jak 7769 (R2)

Nienotowana w katalogu Kahnta odmiana orta z nieskrzyżowanymi gałązkami palmowymi. Odmiana z cyframi 1-8 w wieńcu, przedzielonymi mieczem i z gałązkami palmowymi po bokach. Pod herbem Gdańska REOE, inicjały R.E.Oeckermana.

Bardzo wysoka nota NGC, jedynie 5 egzemplarzy oceniono wyżej.

Duża rzadkość w pięknym menniczym stanie zachowania.Stan zachowania
NGC MS62

twoje notatki

brak