August III Sas, Szeląg Toruń 1762 - RZADKI

August III Sas, Szeląg Toruń 1762 - RZADKI
August III Sas, Szeląg Toruń 1762 - RZADKI
stan zachowania
3
cena wywoławcza
~23 EUR
cena końcowa
~75 EUR
Literatura
Kahnt 773, Kopicki 8392 (R5)

Odmiana z datą wysoko, pomiędzy koroną, a monogramem. Na rewersie, po bokach herbu Torunia, inicjały D-B Daniela Bottchera, zarządcy mennicy toruńskiej.

Bardzo rzadka pozycja w dobrym stanie zachowania.Stan zachowania
3

twoje notatki

brak