344
St. 2
346
St. -2

Poniatowski, Dwuzłotówka 1787 EB

cena końcowa
~269 EUR
347
St. -2/+3

Poniatowski, Dwuzłotówka 1790 EB

cena końcowa
~164 EUR