2293
St. +3

500 marek 1919 Dyrekcja - ZNAKOMITA

cena końcowa
~563 EUR