2785
PMG 65 EPQ
2786
St. 1/-1
2787
St. 1

20 złotych 1994 - DN -

cena wywoławcza
~7 EUR
2788
St. 1

20 złotych 1994 - GD -

cena wywoławcza
~7 EUR
2789
St. 1

20 złotych 1994 - GP -

cena wywoławcza
~7 EUR
2790
St. 1