2658
St. 1/-1

100 złotych 1988 - TT - 1234568

cena końcowa
~16 EUR